جزئیات دوره کارآفرینی

نام دوره کارآفرینی
تاریخ برگزاری 1400/08/20-1400/12/29
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09366339500
نام اساتید فرزاد فربود- -
مبلغ شهریه 600/000 ریال
کارشناس مسئول مهندس ابولقاسم قیصری
تلفن تماس 09366339500