جزئیات دوره کارآفرینی با گیاهان دارویی تهیه و تولید کرم، صابون، لوسیون و ...

نام دوره کارآفرینی با گیاهان دارویی تهیه و تولید کرم، صابون، لوسیون و ...
تاریخ برگزاری 1400/08/03-1400/08/11
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش به شماره موبایل 09214855141
نام اساتید فرزانه اله مرادی قشقایی- -
مبلغ شهریه 3.500.000 ریال
کارشناس مسئول اعظم شهاب زاده
تلفن تماس 9214855141