جزئیات دوره تراریوم

نام دوره تراریوم
تاریخ برگزاری 1400/11/05-1400/11/06
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09214855141
نام اساتید محمدهاشم ساریخانی- -
مبلغ شهریه 1/000/000 ریال
کارشناس مسئول اعظم شهاب‌زاده پور
تلفن تماس 09171015811