جزئیات دوره پرورش زالو

نام دوره پرورش زالو
تاریخ برگزاری 1400/11/10-1400/11/12
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09214855141
نام اساتید سینا مهبودی- -
مبلغ شهریه 1/500/000 ریال
کارشناس مسئول اعظم شهاب‌زاده پور
تلفن تماس 09171015811