جزئیات دوره کشت وبافت

نام دوره کشت وبافت
تاریخ برگزاری 1400/11/30-1400/12/04
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09214855141
نام اساتید امین رهنما- -
مبلغ شهریه 2/500/000
کارشناس مسئول اعظم شهاب‌زاده پور
تلفن تماس 09171015811