جزئیات دوره جلبک

نام دوره جلبک
تاریخ برگزاری 1400/12/07-1400/12/08
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09384480890
نام اساتید مهدی پورداود- -
مبلغ شهریه 1/000/000 ریال
کارشناس مسئول الهام صادقپور
تلفن تماس 09384480890