جزئیات دوره پرورش گل محمدی

نام دوره پرورش گل محمدی
تاریخ برگزاری 1400/12/14-1400/12/15
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09384480890
نام اساتید الهام صادق پور- -
مبلغ شهریه 1/000/000 ریال
کارشناس مسئول الهام صادقپور
تلفن تماس 09384480890