جزئیات دوره کشت و پرورش گیاهان دارویی

نام دوره کشت و پرورش گیاهان دارویی
تاریخ برگزاری 1400/12/21-1400/12/24
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ 09214855141
نام اساتید محمود ایزدی- -
مبلغ شهریه 2/000/000 ریال
کارشناس مسئول اعظم شهاب‌زاده پور
تلفن تماس 09171015811