جزئیات دوره پرورش زنبور عسل

نام دوره پرورش زنبور عسل
تاریخ برگزاری 1400/11/16-1400/11/18
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش واریزی به شماره واتساپ09384480890
نام اساتید امیررضا حمیدیان شیرازی- -
مبلغ شهریه 1/500/000 ریال
کارشناس مسئول الهام صادقپور
تلفن تماس 09384480890