جزئیات دوره پرورش قارچ خوراکی

نام دوره پرورش قارچ خوراکی
تاریخ برگزاری 1400/11/16-1400/11/18
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت شیراز
شرایط ثبت نام ارسال فیش به شماره واتساپ 09214855141
نام اساتید حمیدرضا ترابی- -
مبلغ شهریه 1/500/00 ریال
کارشناس مسئول اعظم شهاب‌زاده پور
تلفن تماس 09171015811