جزئیات دوره کاشت زعفران

نام دوره کاشت زعفران
تاریخ برگزاری 1401/07/10-1401/07/12
محل برگزاری واحد آموزشی بعثت
شرایط ثبت نام ارسال فیش به شماره واتساپ 09214855141
نام اساتید محمود ایزدی- -
مبلغ شهریه 3/000/000 ریال
کارشناس مسئول اعظم شهاب‌زاده پور
تلفن تماس 09171015811