اطلاعیه ها

رونمایی از اپلیکیشن بهره‌برداران کشاورزی (پردیس)

رونمایی توسط معاون سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارشنبه مورخ 1400/03/12

دریافت گواهینامه

فراگیران محترم جهت دریافت گواهینامه دوره‌های آموزشی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 به کارشناسان اداره آموزش بهره‌بردان مراجعه فرمایید.