اطلاعیه ها

دریافت گواهینامه

فراگیران محترم جهت دریافت گواهینامه دوره‌های آموزشی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 به کارشناسان اداره آموزش بهره‌بردان مراجعه فرمایید.